Tančíme pro radost a krásu lidového tance...

Akce, které jsou před námi:

26. KVĚTNA 2018 - VÍTÁNÍ JARA NA ZŠ TRÁVNÍK V PŘEROVĚ

2. ČERVNA 2018 - PROGRAM VĚNOVANÝ MVDr. BĚHALOVI (zakladatel FS Haná Přerov) - v rámci FF V zámku a podzámčí v Přerově

4. ČERVNA 2018 - KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM PŘEROVEM - v rámci FF V zámku a podzámčí v Přerově

6. ČERVNA 2018 - POVÍDÁNÍ O VÍNĚ A FOLKLORU -  v rámci FF V zámku a podzámčí v Přerově

4. - 8. ČERVNA 2018 - VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DĚTI MŠ A ZŠ -  v rámci FF V zámku a podzámčí v Přerově

8. ČERVNA 2018 - PÁTEČNÍ VEČERNÍ PROGRAM FESTIVALU V ZÁMKU A PODZÁMČÍ V PŘEROVĚ

9. ČERVNA 2018 - FOLKLORNÍ FESTIVAL V ZÁMKU A PODZÁMČÍ V PŘEROVĚ

16. ČERVNA 2018 - TOVAČOVSKÝ FĚRTÓŠEK

17. ČERVNA 2018 - OSLAVY ZALOŽENÉ OBCE BEŇOV

22. ZÁŘÍ 2018 - VYSTOUPENÍ V LOBODICÍCH