Folklorní soubor

Historie souboru

Historie Folklorního souboru Haná Přerov

Folklorní soubor Haná Přerov vznikl při Středním odborném učilišti železničním Olomouc v roce 1967. Jeho zakladatelem byl MVDr. Alois Běhal (1903 až 1989), který stál u zrodu řady hanáckých souborů. Členy přerovské Hané se stali učni železničního učiliště a studentky přerovských středních škol. Právě díky spojení s učilištěm měl soubor zajištěn dostatek členů, kteří však často soubor nenávratně opouštěli záhy po dokončení učení. Přerovská Haná se zúčastňovala přehlídek zájmové činnosti učňů a byla neodmyslitelnou součástí programu společenských akcí, které pořádaly Československé dráhy. Mezi nejdůležitější postavy Hané patřil v 60. a 70. letech mistr výcviku a organizační vedoucí Zdeněk Psotka a harmonikářka Ludmila Vymyslická Olivová. Roku 1985 se vedoucí souboru stala dosavadní choreografka Ing. Eva Zehnalová, za jejíhož vedení musela přerovská Haná řešit závažné problémy spojené s ukončením spolupráce s železničním učilištěm, které přestalo být v roce 1990 zřizovatelem souboru. Roku 1991 se proto soubor přeměnil na občanské sdružení s názvem Folklorní soubor Haná Přerov, které je členem Folklorního sdružení České republiky a Hanfos.

 

Kromě vystoupení na četných plesech a kulturních a společenských akcích v Přerově a blízkých obcích se soubor objevuje také na mezinárodních folklorních festivalech, např. ve Strážnici (1997, 2005), Klatovech (1998), rakouské Kremži (2001) nebo polské Varšavě (2010). Díky spolupráci Přerova s partnerskými městy navštívili členové souboru několikrát holandské město Cuijk (1998, 2008) a v roce 2007 také východoslovenský Bardějov. Soubor pravidelně navštěvuje různé akce, které se za ta léta osvědčily. Patří k nim především Hanácké slavnosti v Prostějově, Hanácký bál ve Vyškově, Moravský ples v Praze a Valašský bál v Bystřici pod Hostýnem. Soubor natočil i dva instruktážní snímky – Tance z Tovačova a pro Ústav lidové kultury ve Strážnici Hanácký menuet a Cófavou ze Záhlinic.

 

 

Od roku 2006 spolupracuje soubor Haná s Muzeem Komenského v Přerově, kterému pomáhá při realizaci nočních prohlídek, muzejních nocí a dalších kulturních akcí (například v roce 2007 velikonoční pašijové vystoupení A.HO.J. na hradě Helfštýně). Od roku 2007 pořádá ve spolupráci s přerovským muzeem a dalšími partnery folklorní festival V zámku a podzámčí, který si postupně získává velkou oblibu mezi milovníky folkloru. Od roku 2008 byla navázána spolupráce s občanským sdružením Cukrle z Přerova, které se rovněž snaží o udržování lidových tradic. Společně například obnovili tradici masopustu v Přerově. V roce 2008 byl do čela občanského sdružení a souboru Haná zvolen MVDr. Tomáš Barbořík.

 

Copyright Haná Přerov - 2019