FF Přerov 2007

Dne 9. června 2007 proběhl v Přerově na Horním náměstí 1. ročník folklorního festivalu V zámku a podzámčí s podtitulem Sousedé. Celá akce vznikla z popudu pořadatele Folklorního souboru Haná Přerov, za spolupráce Muzea Komenského v Přerově a finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a sponzorů (Zubr Přerov, Kazeto Přerov, Precheza Přerov, Centromat s. r.o, fa Trojek, fa Ademo, Hanácká kyselka Horní Moštěnice a fa Castello). Mediálním partnerem byl Český rozhlas Olomouc.

Celodenní program byl rozdělen na dvě svébytné části: v dopoledním bloku věnovaném slavnostnímu finále dětské pěvecké soutěže O zámecký klíč, který zahajoval úvodní průvod městem za doprovodu Dechové hudby Haná Přerov a 12 mažoretek při ZUŠ B. Kozánka. Sítem dvou postupových soutěží, které probíhaly od dubna 2007 ve spolupráci se ZUŠ Přerov, prošlo 12 finalistů soutěže. Vystoupení jednotlivých zpěváků doplňoval program pěveckého sboru Cantabille při ZUŠ B. Kozánka v Přerově a pěveckého sboru Přerováček při DDM Atlas. Celý dopolední program ukončilo společné taneční vystoupení skupiny T-Devils a sólistek Folklorního souboru Haná Přerov.

Odpolední program zahájila Cimbálová muzika Primáš, jíž dramaturgie přiřknula roli hudebního průvodce v tomto bloku. Poté vystoupil pořádající soubor Haná Přerov s pásmem připraveným specielně pro tuto příležitost. Zbytek festivalového času již patřil výhradně hostujícím souborům. Představili se zde Pirin (Brno, bulharský folklor), Köris (Brno, maďarské tance), Sudaruška (Brno, ruské tance), Rut (Prostějov, židovské tance), Al Fayyum Dancers (Brno, folklor Egypta, Lybie, Saudské Arábie), Německý jazykový a kulturní spolek (Brno, německé lidové písně), Suszanie (Horní Suchá, polský folklor, slovenský folklor) a Pálava (Mikulov, chorvatské tance). Divákům ukázalo své umění celkem 136 tanečníků s lidovými tanci cizinců a národnostních menšin žijících v České republice.

Doprovodnou akcí festivalu byla i výstava v přerovském zámku. Muzeum Komenského v Přerově získalo pozůstalost slečny Čeňky Kovaříkové z Tovačova, jež obsahovala vzory hanáckých výšivek, ornamenty, vyšívané součásti hanáckého kroje i předměty denní potřeby inspirované hanáckou ornamentikou. Pro účinkující na festivalu byl vstup na výstavu i dalších muzejních prostor zdarma v průběhu celé soboty. Výstavu s názvem „Hanácké vzory z pozůstalosti Čeňky Kovaříkové“ shlédlo v průběhu dvou měsíců jejího trvání více než 2000 návštěvníků. Závěr celého festivalu proběhl u přátelského posezení (ale hlavně tance a zpěvu při cimbálové muzice) se všemi hostujícími soubory, zástupci statutárního města Přerova a samozřejmě pořádajícím souborem Haná Přerov.

Celková realizace festivalového záměru proběhla k plné spokojenosti nejen všech pořadatelů, ale i účinkujících a diváků. Cíl celého projektu, tedy položení základů nové tradice založené na kořenech v místě, kde byl vztah ke kořenům dlouhá léta popírán a degradován, se podařilo naplnit bezezbytku. Festivalové programy navštívilo v průběhu soboty více než 3 000 diváků a pozitivní ohlasy právě z jejich řad slibují úspěšné pokračování v tomto novém kulturním počinu.

Copyright Haná Přerov - 2023