Folklorní soubor

Spolek Cukrle

Spolek CUKRLE pod vedením členky souboru Magdy Barboříkové je sdružení lidí, kteří se zajímají o lidové tradice Hané a každoročně pořádá několik akcí pro veřejnost. Hlavní akcí, kterou Cukrle pro obyvatele Přerova ogranizuje je MASOPUST. Společně se členy souboru Haná se členové Cukrlete oblečou do tradičních i roztodivých masek a za doprovodu muzikantů prochází ulicemi města a tancem a písní baví kolemjdoucí. Dále Cukrle pořádá PEČENÍ PERNÍKŮ, BARVENÍ KRASLIC A PLETENÍ POMLÁZEK, VÝROBU ADVENTNÍCH VĚNCŮ.

CUKRLE je také jakousi základnou či útočištěm souboru Haná a soubor tu má i svou krojovnu.

Copyright Haná Přerov - 2019