Folklorní soubor

Historie souboru

Historie Folklorního souboru Haná Přerov

Folklorní soubor Haná Přerov vznikl při Středním odborném učilišti železničním Olomouc v roce 1967. Jeho zakladatelem byl MVDr. Alois Běhal (1903 až 1989), který stál u zrodu řady hanáckých souborů. Členy přerovské Hané se stali učni železničního učiliště a studentky přerovských středních škol. Právě díky spojení s učilištěm měl soubor zajištěn dostatek členů, kteří však často soubor nenávratně opouštěli záhy po dokončení učení. Přerovská Haná se zúčastňovala přehlídek zájmové činnosti učňů a byla neodmyslitelnou součástí programu společenských akcí, které pořádaly Československé dráhy. Mezi nejdůležitější postavy Hané patřil v 60. a 70. letech mistr výcviku a organizační vedoucí Zdeněk Psotka a harmonikářka Ludmila Vymyslická Olivová. Roku 1985 se vedoucí souboru stala choreografka Ing. Eva Zehnalová, za jejíhož vedení musela přerovská Haná řešit závažné problémy spojené s ukončením spolupráce s železničním učilištěm, které přestalo být v roce 1990 zřizovatelem souboru. Roku 1991 se proto soubor přeměnil na občanské sdružení s názvem Folklorní soubor Haná Přerov, které bylo členem Folklorního sdružení České republiky a Hanfos. Soubor natočil i dva instruktážní snímky – Tance z Tovačova a pro Ústav lidové kultury ve Strážnici Hanácký menuet a Cófavou ze Záhlinic.

Od roku 2006 spolupracuje soubor Haná Přerov s Muzeem Komenského v Přerově, kterému pomáhá při realizaci nočních prohlídek, muzejních nocí a dalších kulturních akcí. Od roku 2007 pořádá ve spolupráci s přerovským muzeem a dalšími partnery folklorní festival V zámku a podzámčí, který si postupně získává velkou oblibu mezi milovníky folkloru. Od roku 2008 byla navázána spolupráce s občanským sdružením, nyní spolkem Cukrle z Přerova, které se rovněž snaží o udržování lidových tradic.

V roce 2008 byl do čela souboru Haná zvolen současný vedoucí MVDr. Tomáš Barbořík.

 

 

 

 

 

Copyright Haná Přerov - 2023