Tančíme pro radost a krásu lidového tance...

SOUTĚŽTE S FOLKLORNÍM FESTIVALEM V ZÁMKU A PODZÁMČÍ 2012

 

V rámci 6. ročníku folklorního festivalu V zámku a podzámčí jsme pro Vás připravili dvě dětské soutěže. Jedná se o pěveckou soutěž O zámecký klíč a výtvarnou soutěž Jak se dělá láska.

 

Bližší informace získáte po prokliknutí příslušného plakátku níže.

 

Soutěžte s folklorním festivalem!

 

Přesně v polovině června bude patřit přerovské Horní náměstí folkloru a jeho příznivcům. V pátek a sobotu 15. a 16. června se totiž bude konat již 6. ročník folklorního festivalu V zámku a podzámčí, který představí veřejnosti lidovou kulturu Hané a dalších moravských a českých folklorních oblastí a národnostních menšin žijících na území naší vlasti. V rámci této akce, věnované různým podobám lásky našich předků, se uskuteční rovněž dvě dětské soutěže.

 

První soutěž se jmenuje Jak se dělá láska a úkolem dětí z mateřských a základních škol je vytvořit výkres formátu A4 nebo A3 s libovolným námětem na dané téma. Děti mohou například malovat milované osoby či předměty, příběhy seznámení prarodičů či rodičů, lidové zvyky a tradice, které měly přivolávat ženichy, nebo výtvarně ztvárnit lidové písně o lásce. Uzávěrka soutěže je stanovena na 11. května. Výkresy je potřeba zasílat nebo osobně doručit na adresu Muzeum Komenského v Přerově, Horní náměstí 7. Odborná porota vybere nejlepší výkresy, které budou vystaveny v přerovském muzeu od června do září na výstavě Jak se dělá láska. Část nevystavených výtvarných prací pak bude veřejnosti představena během vlastního festivalu V zámku a podzámčí dne 16. června.

 

Druhá soutěž má stejně dlouhou tradici jako celý festival, letos se uskuteční její 6. ročník. Jedná se o pěveckou soutěž O zámecký klíč, do které se mohou hlásit děti od 5ti do 15ti let. Finále této soutěže ve zpěvu lidové písně se uskuteční právě v sobotu 16. června. Ale než k němu dojde, je třeba vybrat finalisty, kteří budou zpívat za doprovodu CM Primáš Přerov. Stane se tak během předkola soutěže v sobotu 10. března v Korvínském domě Muzea Komenského v Přerově (Horní náměstí 31). Zájemci o účast v této soutěži se mohou hlásit zasláním svého jména, příjmení, věku, telefonního kontaktu a názvu zvolené písně na e-mailovou adresu ozameckyklic@seznam.cz. Uzávěrka přihlášek je pátek 9. března 20.00 hodin. Bližší informace k oběma soutěžím i celému festivalu naleznete na www.prerovmuzeum.cz nebo www.hanaprerov.cz.

 

Mgr. Lubor Maloň

FS Haná Přerov