Tančíme pro radost a krásu lidového tance...

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ "NA HORÁCH NA DOLÁCH"

Do výtvarné soutěže Na horách, na dolách se mohou přihlásit děti z mateřských a základních škol, které vytvoří výkres (nejlépe ve formátu A3 nebo A4) na téma ŽIVOT NAŠICH PŘEDKŮ NA HORÁCH A V ÚRODNÝCH NÍŽINÁCH (např. práce na poli, práce v lese, pasení dobytka, výroba sýra, divoká zvířata, zbojníci).

 

Každá práce musí být čitelně označena jménem a příjmením autora, jeho věkem, třídou, názvem a adresou školy a kontaktem na vyučujícího.

 

Uzávěrka soutěže je 12. května 2013. Odevzdané práce se vracejí pouze na požádání, je možné je posílat na adresu Muzeum Komenského v Přerově, Mgr. Lubor Maloň, Horní náměstí 7, 750 11 Přerov.

 

Výtvarné práce budou rozděleny do tří kategorií (MŠ, 1. stupeň základní školy a 2. stupeň základní školy). Odborná porota vybere z každé kategorie tři výtězné práce, které budou odměněny mimo jiné cenami od firmy Centropen Dačice. Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže proběhne v sobotu 1. června 2013 v 15:00 hodin v Muzeu Komenského v Přerově v rámci vernisáže TŘI JEDNIČKY PRO MEDVĚDA. Od 1. června do 28. července 2013 budou oceněné a další vybrané práce vystaveny v Muzeu Komenského v Přerově v rámci výstavy HA HORÁCH, NA DOLÁCH. Další vybrané práce pak budou dne 15. června 2013 představeny veřejnosti na FF V zámku a podzámčí 2013 na Horním náměstí v Přerově.

 

Autoři vybraných prací budou s předstihem informováni.