Tančíme pro radost a krásu lidového tance...

Odkud přicházíme? Kdo jsme? Kam směřujeme?

Počátky založení spolku jsou dnes, přes jeho krátkou dobu trvání, v podstatě nezjistitelné. Myšlenka však zrála v hlavách zakladatelů již v dobách, kdy se vzájemně neznali. Základ je však třeba hledat ve folklórním souboru Haná Přerov a jeho navázání spolupráce s Muzeem Komenského v Přerově. Dříve čistě folklórní soubor se začal najednou objevovat i dalších kulturních akcích a stát při zrodu tradice nočních prohlídek v muzeu. Na tyto prohlídky navázala spolupráce s městem Lipník nad Bečvou a dalšími subjekty. A protože podobných akcí stále přibývalo, zejména díky podpoře a zájmu veřejnost, přibývalo i práce a ubývalo času. Proto bylo třeba hledat cestu, jak z toho ven – tak jsme si práci přidali ještě víc, jelikož obliba společenských a kulturních aktivit, pořádaných těmito organizacemi, nás zcela „proti zákonům přírody“ nabíjela novou energií a chutí do života.

Abychom však taneční soubor neodchýlili od hlavní náplně, tedy tancování, které nás všechny velmi baví, vytvořili jsme nový spolek, jež s folklórní souborem Haná Přerov úzce spolupracuje. Rok 2008 je tedy úředním rokem narození Cukrlete. Našim cílem je, vedle již zmíněného lidového tance, zachovávat i dalších projevů hanácké lidové kultury, na kterou jsme právem hrdi. Folklór nám totiž nenabízí pouze zpěv, tanec a kroje, jak by si mohl leckdo myslet, ale pestrobarevnou kytici zvyků, tradic s nimi spojených zábav a veselic. Dnes již nám nezatěžuje těžká práce kolem hospodářství, zato však máme spoustu jiných starostí a problémů. A proto se dnes, stejně jako dříve, rádi bavíme a užíváme chvil radosti a pohody. Co nám však může proti dřívějším Hanákům a Hanačkách scházet je pocit vzájemnosti a pospolitosti. S touto myšlenkou jsme se vrhli do víru folklórních tradic, které sice ve větší či menší míře všichni známe, ale pouze zprostředkovaně. Lidová kultura se tak v běžném životě prezentuje jako cokoli jiného v televizi či na jevišti. A není to škoda?

Rozhodně si myslíme, že je. Proč by barevnost lidových zvyků měla být pouze privilegiem hrstky vyvolených folkloristů, kteří se tímto způsobem můžou bavit, ačkoli víme, že je to samozřejmě vykoupeno usilovnou dřinou a studiem etnografického materiálu. Tuto práci však, protože ji máme rádi, odvezeme za Vás a rádi Vás budeme lidovými tradicemi provázet. Aby však naše úsilí nezůstalo pouze v akademické rovině, ale dostalo se zpět tam, kam patří, tedy mezi lidi, k tomu potřebujeme Vás. Ač se Vám to může zdát nepravděpodobné, bez Vaší přítomnosti se nám znovuoživení lidových tradic nepodaří. Pevně věříme, že nenecháte naše úsilí stát v půli cesty a zapojíte se s námi.

Již dnes Vás můžeme srdečně pozvat na tradiční masopustní obchůzku, pečení vánočních perníčků, pletení pomlázek a malování velikonočních vajíček a vynášení smrtky a vítání jara.

Věříme, že se Vám u nás bude líbit a budete se zde rádi vracet. Přejeme Vám všeho nejlepšího, málo starostí a hodně radosti. A kdyby přece jen nějaké chmury přišly, přijďte je rozehnat k nám.