Tančíme pro radost a krásu lidového tance...

AKCE SPOJENÉ S FESTIVALEM

Akce spojené s výročím FS Haná Přerov a FF V zámku a podzámčí v Přerově:

5. ČERVNA 2017 - KROJOVÝ KRŮVOD členů FS Haná Přerov a dětí z DFS Trávníček Přerov ulicemi města od 15:15 hodin.


7. ČERVNA 2017 - POVÍDÁNÍ K VÍNĚ s CM Břeclavan z Břeclavi a pozvanými vinaři od 17:30 hodin (Korvínský dům Muzea Komenského v Přerově)


5. - 9. ČERVNA 2017 - FOLKLORNÍ STŘÍPKY - vzdělávací program pro předškolní děti MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ (Ornitologická stanice Ornis v Přerově)